QiuQuan's Blog
精简 ◆ 优化 ◆ 打包

【2022-03-20】Microsoft Visual C++ 2005-2022 Redistributable Package (32位+64位)

更新日志:

2022.03.20:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x86 14.32.30302.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x64 14.32.30302.0
[v_notice]2021.12.06:感谢网友“╰偏执”提供资源!
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x86 14.31.30919.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x64 14.31.30919.0
2021.11.10:感谢网友“╰偏执”提供资源!
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x86 14.31.30818.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x64 14.31.30818.0
2021.10.15:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x86 14.30.30704.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x64 14.30.30704.0
2021.09.22:感谢网友“╰偏执”提供资源!
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x86 14.30.30528.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x64 14.30.30528.0
2021.08.02:感谢网友“╰偏执”提供资源!
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x86 14.30.30423.2
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x64 14.30.30423.2
2021.07.15:感谢网友“╰偏执”提供资源!
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x86 14.30.30401.2
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2022 x64 14.30.30401.2
2021.06.16:感谢网友“╰偏执”提供资源!
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.29.30130.2
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.29.30130.2
2021.05.11:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.29.30129.1
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.29.30129.1
2021.04.06:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.29.30030.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.29.30030.0
2021.02.18:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.28.29910.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.28.29910.0
2021.01.18:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.28.29812.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.28.29812.0
查看更多
2021.01.10:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.28.29805.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.28.29805.0
2020.12.13:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.28.29617.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.28.29617.0
2020.11.12:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.28.29515.1
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.28.29515.1
2020.10.15:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.28.29325.2
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.28.29325.2
2020.09.12:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.28.29231.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.28.29231.0
2020.08.27:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.28.29213.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.28.29213.0
2020.08.10:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.28.29115.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.28.29115.0
2020.07.08:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.27.29016.1
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.27.29016.1
2020.06.25:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.27.29009.1
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.27.29009.1
2020.06.04:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.27.28914.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.27.28914.0
2020.05.23:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.27.28823.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.27.28823.0
2020.03.28:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.26.28720.3
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.26.28720.3
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2013 x86 12.0.40664.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2013 x64 12.0.40664.0
2020.03.18:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.25.28508.3
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.25.28508.3
2019.10.03:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.23.27820.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.23.27820.0
2019.08.20:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x86 14.22.27821.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2015-2019 x64 14.22.27821.0
剔除 Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.20.27508.1
剔除 Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.20.27508.1
2019.05.15:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.20.27508.1
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.20.27508.1
2019.04.03:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.20.27404.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.20.27404.0
2019.01.12:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.16.27024.1
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.16.27024.1
2018.05.29:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.14.26429.4
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.14.26429.4
2018.04.07:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.13.26020.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.13.26020.0
2017.11.05:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2008 x86 9.0.30729.5677
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2008 x64 9.0.30729.5677
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2010 x86 10.0.40219.325
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2010 x64 10.0.40219.325
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2013 x86 12.0.40660.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2013 x64 12.0.40660.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.12.25810.0
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.12.25810.0
移除 Microsoft Visual C++ 2015 x86+x64 组件,减小安装包体积(已被 2017 取代)
修复安装界面系统信息显示错误,感谢群成员“慧盟技术”反馈及提供运行库资源!
2017.8.24:

跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.11.25325
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.11.25325
2017.3.13:
新增:
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.10.25008
跟进官方 Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.10.25008

修复:
取消窗体置顶效果,避免安装过程出错而导致出错提示窗口被挡住无法操作的问题;
加入对当前系统是否安装有VC++运行库的判断,如安装则跳过。即可缩短安装时间,又可避免覆盖安装有可能导致出错的问题。

程序包含组件:

Microsoft Visual C++ 2005 x86 8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 x64 8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2008 x86 9.0.30729.5677
Microsoft Visual C++ 2008 x64 9.0.30729.5677
Microsoft Visual C++ 2010 x86 10.0.40219.325
Microsoft Visual C++ 2010 x64 10.0.40219.325
Microsoft Visual C++ 2012 x86 11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 x64 11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 x86 12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2013 x64 12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2015 x86 14.0.24215
Microsoft Visual C++ 2015 x64 14.0.24215
Microsoft Visual C++ 2017 x86 14.13.26020
Microsoft Visual C++ 2017 x64 14.13.26020
Microsoft Visual F# 2.0 Redistributable Package

安装程序截图:

32位版本安装效果

32&64位版本安装效果

静默安装参数:

/silent (带进度条静默安装)推荐
/verysilent (完全静默安装方式)

 

软件下载:

下载地址一
 收藏 (0) 打赏

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝扫一扫赞助

微信钱包扫描赞助

未经允许不得转载:QiuQuan's Blog » 【2022-03-20】Microsoft Visual C++ 2005-2022 Redistributable Package (32位+64位)

分享到: 生成海报

评论 33

评论前必须登录!

立即登录  

 1. #20
  avatar
  Google Chrome 78.0.3904.108 Google Chrome 78.0.3904.108 Windows 7 x64 Edition Windows 7 x64 Edition

  打错个字.谢谢老大的一直付出。

  岁月如歌4个月前 (02-26)国内网友谷歌浏览器 Windows 7 登录以回复
  • avatar
   Google Chrome 86.0.4240.198 Google Chrome 86.0.4240.198 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

   Microsoft Visual C++ Redistributable Package(x86+x64)- For Win7&8&10 – 20210110
   发过去了。

   4个月前 (02-27)国内网友谷歌浏览器 Windows 10 登录以回复
   • avatar
    Google Chrome 78.0.3904.108 Google Chrome 78.0.3904.108 Windows 7 x64 Edition Windows 7 x64 Edition

    谢谢老大

    岁月如歌4个月前 (02-28)国内网友谷歌浏览器 Windows 7 登录以回复
 2. #19
  avatar
  Google Chrome 78.0.3904.108 Google Chrome 78.0.3904.108 Windows 7 x64 Edition Windows 7 x64 Edition

  最新版本测试了.用老点的软件存在缺失文件..我在百度找了好久.还是在别处找到了别人存的你的版本.一直都喜欢你的版本.装上后一切正常了.没弹出缺失了.还是谢谢老板一直的付出。

  岁月如歌4个月前 (02-26)国内网友谷歌浏览器 Windows 7 登录以回复
 3. #18
  avatar
  Google Chrome 78.0.3904.108 Google Chrome 78.0.3904.108 Windows 7 x64 Edition Windows 7 x64 Edition

  老大你可以发一份给我邮箱吗?QQ邮箱1414612278@QQ.com 如果可以的话.就谢谢老大了.这两个日期的版本都可以.2021.02.18 2021.01.18: 真的希望老大能给一份.万分谢谢

  岁月如歌4个月前 (02-26)国内网友谷歌浏览器 Windows 7 登录以回复
  • avatar
   WebView 4.0 WebView 4.0 Android 10 Android 10

   测试最新上传的版本能正常下载,直接用最新版本不就行了?

   4个月前 (02-26)国内网友谷歌浏览器 SPN-AL00 Build/HUAWEISPN-AL00 登录以回复
 4. #17
  avatar
  Google Chrome 78.0.3904.108 Google Chrome 78.0.3904.108 Windows 7 x64 Edition Windows 7 x64 Edition

  老大.很多2021年以后的版本都无法下载.等待点下载.提示没同步

  岁月如歌4个月前 (02-26)国内网友谷歌浏览器 Windows 7 登录以回复
  • avatar
   WebView 4.0 WebView 4.0 Android 10 Android 10

   如果连会员都无法下载的话,那就是文件被网盘方删除了。

   4个月前 (02-26)国内网友谷歌浏览器 SPN-AL00 Build/HUAWEISPN-AL00 登录以回复
 5. #16
  avatar

登录

忘记密码 ?